T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Şırnak İl Halk Kütüphanesi

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü